Tema I nForm nScript

Malzeme mimari projede iki çizgi arasında sabit değil tarih boyunca oluşturduğu mekanlar gibi değişip dönüşüyor. Onu tanımanın yolu test etmekten, gözlemlemekten, kaydedip yeniden kurmaktan geçiyor. Maddenin formdan ayrı düşünülmesini imkansız kılan fizikselliği, yani özdeksel kaliteleri, şekil alma potansiyelleri deneylerle ortaya çıkıyor…farklı süreç ve etkileşimlerde farklı davranışlar gösteren kimyasal kapasiteleri onu mimarın form veriş sürecinde seçilip atanan pozisyonu kadar yönlendiren, biçim veren, var olup var eden konumuna getiriyor. Bu hali ile form hesaplanabilen kıvam ve süreçler bütünü..mimarlık ise boşluğun olduğu kadar rönesansdaki kadar malzemenin, deneylerin, araç-gereçlerin, görme ve biçim süreçlerinin de tasarımı..


Dijital ve analog model ve kalıp yapma keşifleri, kendinden şekil almalar, invasiv kürlenme deneyleri ile malzeme odaklı morfolojik atölye, 2 koldan ilerleyecek. Bunlardan ilki dijital kalıp üretim teknikleri: Sayısal parametrik modelleri, lazer kesim yöntemi ile hareketli kalıp hazırlığı ve katmanlı döküm süreci incelenecek. İkincisi kalıpsız şekil alma şekil verme yöntemleri: gruplar, süreç müdahaleleri ve kıvam farklılıkları ile betonu tarif eden biçimsel kalitelere yoğunlaşarak birer deney tasarlayacak sonuçlarını sergileyecek.

Reklamlar